Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Bussar som lämnar Vimmerby respektive Hultsfred resecentrum kort tid innan tåg ankommer

 


 

Vi har gjort en genomlysning ur ett resenärsperspektiv hur funktionellt buss- och tåg är uppbyggt till varandra eller inte.

Det övergripande målet för vårt land är ett uttalat fördubblingsmål för det kollektiva resandet 2020 i förhållande till 2008.

Då tog en enad kollektivtrafikbransch stafettpinnen efter den statliga utredningen Koll Framåt och presenterade sin ambition att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på lite sikt och kollektivtrafikresandet till år 2020.

För att ha en chans att nå ett sådant mål måste de olika trafikslagen tåg och buss vara synkroniserade i en mycket högre grad än idag.

Vi vet att tidtabellsättning är ett komplicerat verk men målet måste vara att i högre grad än nu få upp funktionen mellan tåg och buss. Det är naturligtvis också så att ibland går det inte med hänsyn till andra målpunkter och rörelser därifrån få till en perfekt fungerande helhet med bussarna och kopplingen till tåg.

När ett tåg ankommer stationen menar vi att det i så hög grad som möjligt ska finnas möjligheter till fortsatt kollektivt resande med buss och i olika riktningar. Anropsstyrd närtrafik är också en möjliggörare här.

Vi ser ett antal exempel där bussen bara en kort stund, några få minuter, har lämnat resecentrum i de två kommuner vi tittat på innan tåget ankommer. Det är något som många resenärer reagerar på och som också innebär att bilresande är enda möjligheten.

Alla vinner på om det genomförs förändringar till att i högre grad anpassa buss och tåg till varandra.

Nu finns det som vi ser på det möjligheter att arbeta fokuserat med detta vid planeringen inför tidtabellsskiftet i december 2015 och naturligtvis också i och med uppbyggnaden av den nya trafiken som snart börjar upphandlas med trafikstart augusti 2017.

 

Vimmerby ankommande tåg från Linköping

Tåg 8553 ankommer Vimmerby 06.55 M-F

Buss 78 mot Gullringen avgår 06.45

Buss 35 mot Västervik avgår 06.50

 

Vimmerby ankommande tåg från Kalmar/Oskarshamn

Tåg 8550 ankommer Vimmerby 05.53 M-F

Buss 35 mot Västervik avgår 05.50

 

Tåg 8552 ank. Vimmerby 07.26 M-F

Buss 325 mot Nässjö avg. 07.15

 

Tåg 8554 ank. Vimmerby 10.19 M-F

Buss 325 mot Nässjö avg. 10.15

 

Tåg 8556 ank. Vimmerby 12.17 M-F

Buss 325 mot Nässjö avg. 12.15

 

Tåg 8558 ank. Vimmerby 14.17 M-F

Buss 325 mot Nässjö avg. 14.15

 

Tåg 8560 ank. Vimmerby 16.17 M-F

Buss 34 mot Västervik avg. 16.10

Buss 81 mot Backa avg. 16.10

Buss 87 mot Hjorted avg. 16.10

Buss 76 mot Ydrefors avg. 16.13

Buss 325 mot Nässjö avg. 16.15

 

Tåg 8562 ank. Vimmerby 18.17 M-FS

Buss 325 mot Nässjö avg. 18.15

Tåg 8564 ank. Vimmerby 20.17 M-FS

Buss 325 mot Nässjö avg. 20.15

 

Hultsfred ankommande tåg från Linköping/Vimmerby

Tåg 8551 ank. Hultsfred 06.19 M-F

Buss 60 mot Målilla/Mörlunda  avg. 06.10

 

Tåg 8553 ank. Hultsfred 07.10 M-F

Buss 326 mot Oskarshamn avg. 07.00

Buss 344 mot Vetlanda avg. 07.00

 

Tåg 8557 ank. Hultsfred 12.02 L

Buss 320 mot Åseda avg. 11.55

 

Tåg 8559 ank. Hultsfred 14.02 M-F

Buss 327 mot Mariannelund avg. 13.55

 

Tåg 8561 ank. Hultsfred 16.02 M-FS

Buss 61 mot Virserum avg. 15.55 M-F

Buss 320 mot Växjö avg. 15.55 S

 

Tåg 8563 ank. Hultsfred 18.02 M-F

Buss 327 mot Mariannelund avg. 17.55

 

Tåg 8565 ank. Hultsfred 20.02 S

Buss 327 mot Mariannelund avg. 19.55

 

Tåg 8567 ank. Hultsfred 22.02 M-F

Buss 62 mot Virserum avg. 21.45

 

Hultsfred ankommande tåg från Kalmar

Tåg 8552 ank. Hultsfred 07.11 M-F

Buss 326 mot Oskarshamn avg. 07.00

Buss 344 mot Vetlanda avg. 07.00

 

Tåg 8556 ank. Hultsfred 12.01 L

Buss 320 mot Åseda avg. 11.55

 

Tåg 8558 ank. Hultsfred 14.01 M-F

Buss 327 mot Mariannelund avg. 13.55

 

Tåg 8560 ank. Hultsfred 16.01 M-FS

Buss 61 mot Virserum avg. 15.55 M-F

Buss 320 mot Växjö avg. 15.55 S

 

Tåg 8562 ank. Hultsfred 18.01 M-F

Buss 327 mot Mariannelund avg. 17.55

 

Tåg 8564 ank. Hultsfred 20.01 S

Buss 327 mot Mariannelund avg. 19.55

 

Tåg 8566 ank. Hultsfred 22.01 M-F

Buss 62 mot Virserum avg. 21.45

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun