Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Stångådalsbanan nu och i framtiden

 

En timmes restid Hultsfred-Linköping respektive Hultsfred-Kalmar. Med rätt ny teknik är det ett realistiskt mål för Stångådalsbanan och en grund för regionförstoring.  

Om vi tittar på situationen för vår bana och kommunerna utmed den för att sedan gå vidare med vad som krävs för att få riktig regionförstoring ser vi tydligt att vi med hjälp av spetsteknik för både bana och tåg kan nå mycket högt satta mål.

Vi kan teoretiskt utgå från en schweizisk trafikpolitik och en norsk regionalpolitik, vilket inte minst åtminstone vad gäller den norska modellen faktiskt kan ses som möjlig efter den rapport som lämnats från landsbygdskommittén i dagarna. Det ger oss alla något att tänka på i en ytterligare dimension.

Om vi tar exemplet Hultsfred som ligger ungefär mitt på Stångådalsbanan och som hamnat i ett utsatt läge på grund av att det är långt till de större länsresidensstäderna Linköping och Kalmar och även andra utvecklingscentra som Jönköping och Växjö så krävs det utan tvekan kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen.

För att uppnå bra restider, vilket ger regionförstoring, så kan det endast klaras med snabbare tåg på en moderniserad bana. De som fortfarande förfäktar att buss på landsväg är lösningen är naturligtvis helt fel ute.

Om man spänner bågen ytterligare mot vårt uttalade mål på en restid på 2:30h för hela Stångådalsbanans sträckning och sätter som mål att Hultsfred-Linköping respektive Hultsfred-Kalmar ska klaras på cirka en timme, är det naturligtvis kittlande. En timmas pendlingstid är ju dessutom en klassisk tidsgräns för fungerande arbets- och studiependling.

Som alltid gäller det att vara taktisk och realistisk i situationer där det krävs exempelvis statlig finansiering. Vad är möjligt att uppnå?

Men här vill vi visa vad som tekniskt går att åstadkomma och vad som krävs för att ge maximal positiv effekt för Stångådalsbanan, för resenärerna och för godskunderna/näringslivet.

 

Våra tåg och framtidens tåg

Vad kan göras åt de befintliga Y2-tågen för att få dem att gå bättre och klara högre överhastighet?

För själva banan gäller i grunden vårt framtagna upprustningsprogram med de mer moderata restider som nämnts ovan.

Men det går att göra mycket mer rent tekniskt för att åstadkomma en optimering av prestanda och därmed en optimering av produktivitet, resande, intäkter och regionförstoring med hållbar utveckling och tillväxt.

Detaljerna återstår att utforma, men det handlar om saker som exempelvis rälsförhöjning och flera mötesplatser.

 

Trafikövervakning och säkerhet

Radioblocket, den förenklade typ av fjärrblockering som idag finns på sträckan Linköping-Rimforsa är mycket intressant och kan enkelt utvidgas till infartssignalen vid Hultsfred om systemet behålls.

Oberoende av vilket system som till slut används på banan bör alla växlar utrustas med el-drivning och fjärrstyras för att bland annat ge högre största tillåtna hastighet och därmed kortare körtider.

 

Framtiden med snabbare tågtrafik

Sammantaget ser vi att den totala regionen som påverkas av riktigt snabb tågtrafik på Stångådalsbanan har nästan en halv miljon invånare vilket inte är att förakta.

Dessutom kan banan få mycket snabba förbindelser vidare mot dels Stockholmsregionen/Arlanda med cirka 2,3 miljoner invånare, dels Öresundsregionen/Kastrup med cirka 3,8 miljoner invånare.

Vi räknar med att det offensiva restidsmålet där 1 timme för de två delsträckorna ihop med avgångar en gång per timme och en ny och tät lokal tågtrafik med stopp på flera små orter ger minst en miljon resor per år.

Detta utifrån de erfarenheter som gjorts runt om i landet med antingen nya banor eller kraftigt upprustade banor.

Det är en fördubbling mot dagens siffror vilket borgar för att investeringar på Stångådalsbanan är samhällsekonomiskt lönsamt.

 

Infrastrukturkansliet 2017-01-10

Michael Leijonhud

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun