Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Täckningsmätningar mellan Linköping och Kalmar (Kustpilen)

 

Sammanfattning


Behovet av bra kommunikationsmöjligheter för resenärer på sträckan Linköping – Kalmar är viktigt ur många aspekter och kommer vara ännu större i framtiden. Statistik och utredningar talar sitt tydliga språk, vi kommer vara mer uppkopplade i framtiden via mobila anslutningar.

De operatörer som finns i Sverige som bygger egen infrastruktur för mobiltelefoni är Telia, Telenor, Tre samt Tele2. Ingen av dessa operatörer har fullständig täckning på den aktuella sträckan och en användare av respektive mobilnät kan uppleva brister i den tjänst som levereras av operatörerna.

För att förbättra upplevelsen av en mobildata uppkoppling kan en WiFi lösning vara aktuell där användaren ansluter till tågets trådlösa nätverk (WiFi) och utrustningen i tåget väljer den bästa möjliga anslutningen just för tillfället och fördelar trafiken mellan operatörerna.

Att skapa förutsättningar för en WiFi uppkoppling kan ge andra fördelar för bolaget som trafikerar sträckan där internet behövs som bärare tex biljetthantering, trafikinformation eller multimediala tjänster.

Ett annat alternativ kan vara att etablera ett antal nya basstationer längs sträckan i de områden där alla operatörer har sämre mobiltäckning. På så sätt får andra tillgång till infrastrukturen och det blir bättre täckning i kommunerna som andra kan ta del av.

 

 

Allmänt


Mätningen  genomfördes på järnvägssträckan mellan Linköping och Kalmar (Kustpilen) under perioden 2015-05-04 tom 2015-05-25.

 

Om täckning och kvalitet

 

Grunden för all mobil kommunikation är att det finns täckning, det vill säga att radioförbindelsen mellan nät och mobiltelefonen är tillräckligt bra. Har du ingen täckning kan du inte använda din mobiltelefon för kommunikation över huvud taget. Har du dålig täckning så kan du ha problem med att samtal bryts och att ditt mobila bredband går långsamt. Utöver täckningen är även kvaliteten på den tjänst som levereras av operatören viktig för hur användandet av mobilnätet skall upplevas. Brutna samtal kan bero på fler faktorer än dålig täckning. Bristande planering av radiomiljön och dålig parametersättning av radionätet kan generera brutna samtal även i bra täckning. I den genomförda mätningen har täckningen uppmätts för samtliga operatörers 2G, 3G samt 4G-nät.

 

 

 

 

 

Alternativ


För att erhålla bättre mobiltäckning på sträckan mellan Linköping och Kalmar finns flera alternativ.

Alt 1.


Installation av tekniskutrustning i varje tåg set som trafikerar sträckan och att erbjuda WiFi ombord på tågen.

De kontakter vi har haft med leverantörer som tidigare har gjort liknande lösningar/installationer har givit oss indikationer på att en installation kostar från SEK 500 000 till 1 000 000 per tågset.

Enligt tidigare information finns totalt 6 tågset vilket innebär ett budgetpris på 3 till 6 MSEK.

 

Alt 2.

 

Regeringen gav i juli 2014 PTS i uppdrag att utreda förutsättningarna för så kallade samhällsmaster. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

 

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i enlighet med vad som närmare anges under rubriken Skälen för regeringens beslut se över och lämna förslag på hur s.k. samhällsmaster skulle kunna användas som ett komplement till den marknadsmässiga utbyggnaden för att bidra till förbättrade förutsättningar för mobila telefoni- och bredbandstjänster i områden som har bristfällig mobiltäckning och där marknadsmässig utbyggnad av infrastruktur för mobila telefoni- och bredbandstjänster inte bedöms ske.

 

Vi vet inget om utfallet än men ett tänkt scenario skulle vara att i flera områden där det är dålig täckning sker någon form samfinansieras för att kunna erbjuda bättre täckning.

Vår erfarenhet är att en mobilmast på 72 m inkl. teknikhus kostar cirka SEK 800 000 och i denna mast och teknikhus kan mobiloperatörerna installera sin utrustning.

Enligt vår bedömning behövs 4 till 5 basstationer för att få god täckning på sträckan vilket innebär ett budgetpris på 3,2 till 4 MSEK

Det blir förhoppningsvis lättare att hitta en finansieringsform där fler delar på kostnaden och förhoppningsvis kommer det finnas bidrag att söka.

 

 

 

 

 

 

 

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun