Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Tåg och buss i samverkan för största möjliga nytta

Miljövänlig kollektivtrafik är en betydelsefull del i Sveriges ambitioner att vara ett fossilfritt samhälle till år 2030 eftersom en tredjedel av CO2 utsläppen kommer från transportsektorn främst från vägtrafiken. Det innebär att de miljövänligaste transportslagen tåg och cykel ska prioriteras på bekostnad av de tärande transportslagen för miljön bil, buss, lastbil och flyg. Rapporten beskriver övergripande om Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar och djupare delsträckan Linköping – Sturefors – Kisa. Därefter beskrivs busstrafiken utmed sträckan och slutligen en kostnadsjämförelse mellan de olika trafikslagen tåg och buss med utgångspunkt i faktiska operatörskostnader, miljökostnader och resenärsnyttan. Även sträckan Linköping – Åtvidaberg på Tjustbanan är likvärdig sträckan Linköping – Kisa. Trafikverket använder ASEK6.0 som beräkningsunderlag vilket använts i tillämpliga delar i denna rapport. Även med dieselmotorvagnsdrift är Stångådalsbanan miljövänligare och energieffektivare än landsvägsbuss och med en framtida elektrifiering av Stångådalsbanan uppstår i princip inga klimatpåverkande utsläpp alls på Stångådalsbanan. En elektrifiering leder också till lägre operatörskostnader och därmed större lönsamhet på Stångådalsbanan. Problemet för Stångådalsbanan är Trafikverkets synsätt att inte följa Sveriges nationella klimatmål om ett fossilfritt Sverige 2030 och avsätta erforderliga åtgärder för Stångådalsbanan i Nationell Transport Plan 2018 – 2029 vilket nu även uppmärksammats av politiker.

 

Tåg och buss i samverkan är den optimala lösningen för resenärernas och medborgarnas behov. Se inslaget från SVT Nyheter och läs vår rapport http://bit.ly/tåg-och-buss-i-samverkan

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun