Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Tågstopp i Ålem – Jämförelse med Tågstopp i Diö

I december 2013 öppnade tio nya järnvägsstationer i nordöstra Skåne och södra Småland. Kommunerna i nordöstra Skåne och södra Småland har tillsammans med Region Skåne och Regionförbundet södra Småland identifierat att den regionala tågtrafiken behöver förstärkas för att bättre integrera bostadsmarknaden och arbetsmarknaden i området.

Förutom det regionalekonomiska perspektivet ansågs det även angeläget att förbättringen skulle komma genom en mer attraktiv kollektivtrafik.

Orten Diö i södra Småland är en av de tio orterna som fick en ny järnvägsstation. Diö har en befolking på ca 910 personer. Orten kan därför jämföras med Ålem med sina ca 803 personer som bosätter orten. I en enkät från utredningen ”Pågatåg nordost och Krösatåg” ställs frågan om respondenternas utnyttjande av kollektivtrafiken ökat sedan stationen öppnade. 38,2 procent svarar att de reser mer, 1,0 reser mindre och 60,80 procent har ej påverkats.

Tågstopp i Ålem är det tågstoppförslag på fixatågresan.se som har flest antal röster. Engagemanget hos Ålemsbor ses därför som mycket stort. Ett tågstopp i Ålem skulle öka antalet resande med kollektivtrafiken till orter som Högsby och Kalmar, minska väntetiden på tåget i Blomstermåla och även minska antalet fordonsbyten för att ta sig dit man ska.

Det visar sig att befolkningen i Diö har en

  • Tydlig positiv syn på sin ort som välmående och med en positiv framtidstro
  • Överlag en positiv uppfattning om tillgängligheten till olika samhällsfunktioner, så som arbete, studier, handel, samhållsservice och fritidsaktiviteter

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun