Vår hemsida använder sig av cookies. Klicka här för mer information

Jag förstår

Upprustning – bra för många!

Att rusta upp Stångådalsbanan skulle främja vår region på många sätt. Det skulle främja resenären, näringslivet, godstransportköparen, turismen, pendlaren men även miljön.

I och med kortare restid och tätare tågtrafik skapar vi ett större geografiskt område där man kan pendla för jobb och studier. Fler kan alltså bo kvar i vår region utan att behöva flytta för arbetets skull. På samma sätt ökar även utbudet av personal och kompetens för näringslivet då de kan hitta arbetskraft inom ett större område än tidigare.

De som redan pendlar med tåg får ökad kvalité och säkerhet på sitt resande samtidigt som de sparar tid. Naturligtvis även vanliga resenärer och turister. Kortare restider och bättre kvalité på tågen kommer att locka fler att välja tåget framför bilen, vilket också är bra för vår miljö.

  • Hultsfreds kommun
  • Högsby kommun
  • Kalmar kommun
  • Kinda kommun
  • Mönsterås kommun
  • Oskarshamns kommun
  • Vimmerby kommun